Usnadnění

Technika, kterou vede vedoucí studie tím, že sdružuje řadu procesů nebo technik, což vede k tomu, že jejich výstupy jsou vlastnictvím.


Facilitation

A technique by which a study leader takes a team through a series of processes or techniques in a collaborative manner, resulting in their taking ownership of the outputs.

Použito v metodice