Utility

Funkce nabízená produktem nebo službou pro splnění určité potřeby. Pomůcka může být shrnuta jako "to, co služba dělá" a může být použita k určení, zda služba je schopna splnit požadované výsledky nebo že není účelná. Obchodní hodnota IT služby je vytvořena kombinací utility a záruky.

Použito v metodice