Uvolnění

Generic - Řízená implementace změny.

ITIL - Jedna nebo více změn v IT službě, která jsou postavena, testována a nasazena společně. Jediné vydání může zahrnovat změny hardwaru, softwaru, dokumentace, procesů a dalších komponent.

PPM - Sada produktů v předání. Obsah zprávy je spravován, testován a nasazen jako jedna entita.


Release

Generic – The controlled implementation of change.

ITIL – One or more changes to an IT service that are built, tested and deployed together. A single release may include changes to hardware, software, documentation, processes and other components.

PPM – The set of products in a handover. The contents of a release are managed, tested and deployed as a single entity. See also handover.

Použito v metodice