Uvolňovací jednotka

Součásti služby IT, které jsou normálně propouštěny společně. Uvolňovací jednotka obvykle obsahuje dostatečné komponenty pro provádění užitečné funkce.

Například jedna uvolňovací jednotka by mohla být stolní PC, včetně hardwaru, softwaru, licencí, dokumentace apod. Různá jednotka uvolnění může být kompletní mzdovou aplikací, včetně operací informačních technologií a školení uživatelů.


Release unit

Components of an IT service that are normally released together. A release unit typically includes sufficient components to perform a useful function.

For example, one release unit could be a desktop PC, including hardware, software, licences, documentation etc. A different release unit may be the complete payroll application, including IT operations procedures and user training.

Použito v metodice