Uživatel

Generic - Někdo, kdo tuto službu nebo produkt používá.

ITIL - Osoba, která využívá služby IT každodenně. Uživatelé se odlišují od zákazníků, protože někteří zákazníci přímo nepoužívají službu IT.

PPM - Osoba nebo skupina, která bude používat jeden nebo více produktů projektu.


User

Generic – Someone who uses the service or product.

ITIL – A person who uses the IT service on a day-to-day basis. Users are distinct from customers, as some customers do not use the IT service directly.

PPM – The person or group who will use one or more of the project’s products.

Použito v metodice