Vážená hodnota

Atribut článku nebo služby, který je požadován čistě z důvodů osobního zájmu nebo preference, nebo pro sociální dávky, které přináší.


Esteem value

An attribute of an article or service that is desired purely for reasons of personal interest or preference, or for the social cachet it bestows.

Použito v metodice