VBF

Vital obchodní funkce

Součástí obchodního procesu, který je pro úspěch podnikání rozhodující. Vitalní obchodní funkce jsou důležitým faktorem pro řízení kontinuity provozu, správu kontinuity služeb IT a správu dostupnosti.


VBF

Vital business function

Part of a business process that is critical to the success of the business. Vital business functions are an important consideration of business continuity management, IT service continuity management and availability management.

Použito v metodice