Vedení společnosti

Top management odpovědný za začlenění nebo provozování aktivit MV.


Senior management

Top management responsible for embedding or running MoV activities.

Použito v metodice