Vedoucí projektu

Jedinci, který je konečně zodpovědný za projekt. Jejich úkolem je zajistit, aby byl projekt během celého jeho životního cyklu zaměřen na dosažení svých cílů a poskytnutí produktu, který bude dosahovat očekávaných přínosů.

Použito v metodice