Vedoucí týmu

Osoba jmenovaná čas od času vedoucím pracovníky MV, která je zodpovědná za vedení a řízení skupiny lidí prostřednictvím procesu dodávání výstupu, např. kontrola stavu.


Team leader

The person appointed from time to time by the senior MoV practitioner to be responsible for leading and managing a group of people through a process to deliver an output, e.g. a health check.

Použito v metodice