Veřejný sektor

Aktivity uskutečňované bez ziskového motivu pro větší dobro a nebo pro které nelze specifické využití sledovat (např.pouliční osvětlení), které platí obecně prostřednictvím daní.


Public sector

Activities undertaken without a profit motive for the greater good and/or for which specific usage cannot be monitored (e.g. street lighting), paid for by the public at large via taxation.

Použito v metodice