Verze

Generic - Specifická základní linie produktu.

ITIL - Pro identifikaci specifické základní linky konfigurační položky se používá verze. Verze obvykle používají konvenci pojmenování, která umožňuje identifikaci sekvence nebo data každé základní linie. Například mzdová aplikace verze 3 obsahuje aktualizované funkce od verze 2.

PPM - Specifická základní linie produktu. Verze obvykle používají pojmy pojmenování, které umožňují identifikaci sekvence nebo data základní čáry. Například projektový plán verze 2 je základem po projektovém plánu verze 1.


Version

Generic – A specific baseline of a product.

ITIL – A version is used to identify a specific baseline of a configuration item. Versions typically use a naming convention that enables the sequence or date of each baseline to be identified. For example, payroll application version 3 contains updated functionality from version 2.

PPM – A specific baseline of a product. Versions typically use naming conventions that enable the sequence or date of the baseline to be identified. For example, project plan version 2 is the baseline after project plan version 1.

Použito v metodice