Vize

Generic - Zvěstování požadovaného budoucího stavu.

ITIL - Popis toho, co má organizace v budoucnu v úmyslu. Vize je vytvořena vrcholovým vedením a slouží k tomu, aby pomohla v ovlivňování kultury a strategického plánování.

PPM - Obrázek lepší budoucnosti, kterou program poskytne.


Vision

Generic – The annunciation of a desired future state.

ITIL – A description of what the organization intends to become in the future. A vision is created by senior management and is used to help in inluence culture and strategic planning.

PPM – A picture of a better future that will be delivered by the programme.

Použito v metodice