Vlastník návrhu

Osoba odpovědná za vypracování návrhů na zlepšení hodnoty.

Použito v metodice