Vlastník návrhu

Osoba odpovědná za vypracování návrhů na zlepšení hodnoty.


Proposal owner

The individual responsible for developing value-improving proposals.

Použito v metodice