Vložení

Generic - Akt dělat něco nedílnou součástí většího celku.

MoV - Konsolidace dovedností a konceptů v dané organizaci.

PRINCE2 - Co musí organizace udělat, aby přijala PRINCE2 jako svou metodu řízení firemních projektů.

Použito v metodice