Vložení

Generic - Akt dělat něco nedílnou součástí většího celku.

MoV - Konsolidace dovedností a konceptů v dané organizaci.

PRINCE2 - Co musí organizace udělat, aby přijala PRINCE2 jako svou metodu řízení firemních projektů.


Embedding

Generic – The act of making something an integral part of a bigger whole.

MoV – The consolidation of skills and concepts in a given organization.

PRINCE2 – What an organization needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method. 

Použito v metodice