VOI

Hodnota investice

Měření očekávaného přínosu investice. Hodnota investic považuje jak finanční, tak i nehmotný zisk.

Použito v metodice