Vrátit se do normálu

Fáze plánu nepřetržitosti služeb IT, během něhož se obnoví plný normální provoz. Pokud je například používáno alternativní datové centrum, tato fáze uvede do provozu primární datové centrum a znovu obnoví schopnost vyvolat plány nepřetržité služby v oblasti IT.

Použito v metodice