Výchozí hodnota

Generic - měření, výpočet nebo umístění použité jako základ pro srovnání.

ITIL - snímek, který slouží jako referenční bod. Mnoho snímků může být pořízeno a zaznamenáno v průběhu času, ale pouze některé budou použity jako základní čára.

Například:
AnITSMbaseline může být používán jako výchozí bod, aby se ujistil efekt plánu zlepšení služeb

Účinnost v bance může být změněna v průběhu práce po dobu trvání služby IT

Kontrola základního plánu může být použita jako součást plánu řešení, který umožňuje obnovit IT infrastrukturu na známou konfiguraci, pokud selže změna nebo uvolnění.

Použito v metodice