Výhoda

Měřitelné zlepšení vyplývající z výsledku, který vnímá jako výhoda jeden nebo více zúčastněných stran a který přispívá k jednomu či více organizačním cílům.


Benefit

The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders, and which contributes towards one or more organizational objective(s).

Použito v metodice