Výjimka

Situace, kdy lze předpokládat odchylky nad úrovněmi tolerance dohodnutými mezi projektovým manažerem a projektovou komisí (nebo mezi projektovou radou a podnikovým nebo programovým managementem).


Exception

A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between project manager and project board (or between project board and corporate or programme management).

Použito v metodice