Výkonný

Jednotlivec, který má celkovou odpovědnost za to, že projekt splňuje své cíle a přináší předpokládané přínosy.

Tento jedinec by měl zajistit, aby projekt udržel své obchodní zaměření, že má jasnou autoritu a že práce, včetně rizik, se aktivně řídí. Výkonná moc je předsedou projektové rady. Reprezentuje zákazníka a odpovídá za obchodní případ.


Executive

The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits.

This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The executive is the chair of the project board. He or she represents the customer and is responsible for the business case.

Použito v metodice