Výměna hodnoty

Hodnota konkrétního předmětu nebo služby se považuje za jeho hodnotu výměnou za jinou položku, jako je zlato.


Exchange value

The value of a particular article or service considered as its worth in exchange for another item, such as gold.

Použito v metodice