Výrobce

Osoba nebo skupina odpovědná za vývoj produktu.


Producer

The person or group responsible for developing a product.

Použito v metodice