Výstup

Speciální produkt (hmotný nebo nehmotný artefakt), který je vyroben, vytvořen v důsledku plánované činnosti a předán uživateli.


Output

A specialist product (the tangible or intangible artefact) that is produced, constructed or created as a result of a planned activity and handed over to a user(s).

Použito v metodice