Vytvoření prostředí

Ovládané prostředí, ve kterém jsou aplikace, služby IT a další sestavy sestaveny předtím, než jsou přesunuty do zkušebního nebo živého prostředí.


Build environment

A controlled environment where applications, IT services and other builds are assembled prior to being moved into a test or live environment.

Použito v metodice