Využívat

Risk response

Riziková reakce na příležitost, která se snaží identifikovat nejistou situaci.


Exploit

Risk response

Risk response to an opportunity that seeks to identify a precarious situation.

Použito v metodice