Vývojové prostředí

Prostředí pro vytváření nebo úpravu IT služeb nebo aplikací. Vývojová prostředí nejsou typicky vystavena stejnému stupni kontroly jako zkušební nebo živé prostředí.


Development environment

An environment used to create or modify IT services or applications. Development environments are not typically subjected to the same degree of control as test or live environments.

Použito v metodice