Zajištění projektu

Povinnosti projektové rady, aby se ujistila, že projekt probíhá správně. Členové projektové rady mají konkrétní oblast zaměření na zajištění projektů, konkrétně obchodní jistotu pro výkonnou moc, ujištění uživatelů pro starší uživatele a záruku dodavatele pro nadřazeného dodavatele.

Použito v metodice