Zajištění projektu

Povinnosti projektové rady, aby se ujistila, že projekt probíhá správně. Členové projektové rady mají konkrétní oblast zaměření na zajištění projektů, konkrétně obchodní jistotu pro výkonnou moc, ujištění uživatelů pro starší uživatele a záruku dodavatele pro nadřazeného dodavatele.


Project assurance

The project board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. The project board members each have a specific area of focus for project assurance, namely business assurance for the executive, user assurance for the senior user(s), and supplier assurance for the senior supplier(s).

Použito v metodice