Zákaznické portfolio

Databáze nebo strukturovaný dokument sloužící ke správě smluv o poskytování služeb nebo dohod mezi poskytovatelem služeb IT a jeho zákazníky. Každá IT služba poskytovaná zákazníkovi by měla mít smlouvu, která je uvedena v portfoliu zákaznické smlouvy.


Customer agreement portfolio

A database or structured document used to manage service contracts or agreements between an IT service provider and its customers. Each IT service delivered to a customer should have a contract or other agreement that is listed in the customer agreement portfolio. See also customer-facing service; service catalogue; service portfolio.

Použito v metodice