Základní produkt řízení

Typ řídícího produktu, který nesleduje aspekty projektu a po jeho schválení podléhá kontrole změn.


Baseline management product

A type of management product that de nes aspects of the project and, once approved, is subject to change control.

Použito v metodice