Základní prostředky

Hmotný podnikatelský majetek, který má dlouhodobou užitečnou životnost - například budovu, pozemku, server nebo softwarovou licenci.


Fixed asset

A tangible business asset that has a long-term useful life – for example, a building, a piece of land, a server or a software licence.

Použito v metodice