Zálohování

Kopírování dat za účelem ochrany před ztrátou integrity nebo dostupnosti originálu.


Backup

Copying data to protect against loss of integrity or availability of the original.

Použito v metodice