Závislosti

Plan

Vztah mezi produkty nebo činnostmi. Například vývoj produktu C nemůže začít, dokud nebudou produkty A a B dokončeny. Závislosti mohou být interní nebo externí. Interní závislost je pod kontrolou projektového manažera. Externí závislosti jsou ty, které nejsou řízeny projektovým manažerem - například dodání produktu požadovaného tímto projektem z jiného projektu.


Dependencies

Plan

The relationship between products or activities. For example, the development of Product C cannot start until Products A and B have been completed. Dependencies can be internal or external. Internal dependencies are those under the control of the project manager. External dependencies are those outside the control of the project manager – for example, the delivery of a product required by this project from another project.

Použito v metodice