Záznam o problému

Záznam obsahující podrobnosti o problému. Každý záznam o problému dokumentuje životnost jednoho problému.


Problem record

A record containing the details of a problem. Each problem record documents the lifecycle of a single problem.

Použito v metodice