Záznam o změně

Záznam obsahující podrobnosti o změně. Každý záznam o změnách dokumentuje životnost jedné změny. Záznam o změně je vytvořen pro každou přijatou žádost o změnu, a to i ty, které jsou později zamítnuty.

Změna záznamů by měla odkazovat na konfigurační položky, které jsou touto změnou ovlivněny. Změna záznamů může být uložena v systému řízení konfigurace nebo jinde v systému řízení znalostí služby.


Change record

A record containing the details of a change. Each change record documents the lifecycle of a single change. A change record is created for every request for change that is received, even those that are subsequently rejected.

Change records should reference the con guration items that are affected by the change. Change records may be stored in the con guration management system, or elsewhere in the service knowledge management system.

Použito v metodice