Záznamy

Neoficiální repozitáře spravované vedoucím projektu, které nevyžadují žádnou dohodu s projektem o jejich formátu a složení. PRINCE2 má dva protokoly: denní protokol a protokol výuky.


Logs

Informal repositories managed by the project manager that do not require any agreement by the project board on their format and composition. PRINCE2 has two logs: the daily log and the lessons log.

Použito v metodice