Záznamy o kvalitě

Důkazy vedly k prokázání toho, že byly provedeny požadované činnosti zajišťování jakosti a kontroly kvality.


Quality records

Evidence kept to demonstrate that the required quality assurance and quality control activities have been carried out.

Použito v metodice