Získaná analýza hodnoty

Metoda měření výkonu projektu. Uvádí, jak velká část rozpočtu by měla být vynaložena s ohledem na množství dělané práce a úkol.

Použito v metodice