Získaná analýza hodnoty

Metoda měření výkonu projektu. Uvádí, jak velká část rozpočtu by měla být vynaložena s ohledem na množství dělané práce a úkol.


Earned value analysis

A method for measuring project performance. It indicates how much of the budget should have been spent in view of the amount of work done so far and the task.

Použito v metodice