Zlepšit

Risk response

Odpověď na riziko pro příležitost, která se snaží zvýšit pravděpodobnost a nebo dopad, aby byla jistější.


Enhance

Risk response

A risk response for an opportunity that seeks to increase the probability and/or impact to make it more certain.

Použito v metodice