Změna hodnocení

Proces, který je odpovědný za formální posouzení nové nebo změněné služby IT, aby se zajistilo řízení rizik a aby bylo možné určit, zda povolit změnu.


Change evaluation

The process responsible for formal assessment of a new or changed IT service to ensure that risks have been managed and to help determine whether to authorize the change.

Použito v metodice