Změnit požadavek

Žádost o změnu je formálním návrhem na změnu určitého produktu nebo systému.


Change request

A change request is a formal proposal for an alteration to some product or system.

Použito v metodice