Změnit rozpočet

Prostředky přidělené úřadu pro změnu, které lze vynaložit na schválené žádosti o změnu.


Change budget

The money allocated to the change authority available to be spent on authorized requests for change.

Použito v metodice