Změňte model

Opakovatelný způsob řešení určité kategorie změn. Změna modelu nesouhlasí s dohodnutými kroky, které budou následovat při změně této kategorie. Změna modelů může být velmi složitá s řadou kroků, které vyžadují autorizaci (např. Hlavní vydání softwaru) nebo mohou být velmi jednoduché bez požadavku na autorizaci (například obnovení hesla).


Change model

A repeatable way of dealing with a particular category of change. A change model de nes speci c agreed steps that will be followed for a change of this category. Change models may be very complex with many steps that require authorization (e.g. major software release) or may be very simple with no requirement for authorization (e.g. password reset). See also change advisory board; standard change.

Použito v metodice