Znalostní báze

Logická databáze obsahující data a informace používané systémem správy znalostí služeb.


Knowledge base

A logical database containing data and information used by the service knowledge management system.

Použito v metodice