Zotavení

Vrácení položky konfigurace nebo služby IT do provozního stavu. Obnova IT služby často zahrnuje obnovu dat do známého konzistentního stavu. Po obnovení mohou být potřebné další kroky, než bude služba IT k dispozici uživatelům (obnovení).


Recovery

Returning a configuration item or an IT service to a working state. Recovery of an IT service often includes recovering data to a known consistent state. After recovery, further steps may be needed before the IT service can be made available to the users (restoration).

Použito v metodice