Zpoplatněná položka

Dodávka služby IT, která se používá při výpočtu poplatků zákazníkům - například počet transakcí, počet stolních počítačů.


Chargeable item

A deliverable of an IT service that is used in calculating charges to customers – for example, number of transactions, number of desktop PCs.

Použito v metodice