Zpráva o emisích

Zpráva obsahující popis, posouzení dopadu a doporučení pro žádost o změnu, mimo specifikaci nebo problém / obavu. Je vytvořen pouze pro ty problémy, které je třeba řešit formálně.


Issue report

A report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is created only for those issues that need to be handled formally.

Použito v metodice