Zpráva o koncovém stupni

Zpráva, kterou projektový manažer předal projektovému výboru na konci každé řídící fáze projektu. To poskytuje informace o výkonu projektu během etapy a stav projektu na konci etapy.


End Stage Report

A report given by the project manager to the project board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end.

Použito v metodice