Zprávy o lekci

Zpráva, která dokumentuje všechny lekce, které mohou být použity pro jiné projekty. Účelem zprávy je provést akci tak, aby se pozitivní ponaučení z projektu stala součástí organizačního způsobu práce a organizace se může vyhnout negativním poučení o budoucích projektech.


Lessons report

A report that documents any lessons that can be usefully applied to other projects. The purpose of the report is to provoke action so that the positive lessons from a project become embedded in the organization’s way of working and the organization is able to avoid the negative lessons on future projects.

Použito v metodice