Způsob řízení

Přístup ke správě IT služeb, procesů, funkcí, aktiv atd. Existuje několik různých kontrolních perspektiv pro stejnou IT službu, proces atd., Což umožňuje jednotlivcům nebo týmům soustředit se na to, co je důležité a relevantní pro jejich specifika role. Příklady z hlediska kontroly zahrnují reaktivní a proaktivní řízení v rámci IT operací nebo pohled na životní cyklus pro projektový tým aplikací.


Control perspective

An approach to the management of IT services, processes, functions, assets etc. There can be several different control perspectives on the same IT service, process etc., allowing different individuals or teams to focus on what is important and relevant to their speci c role. Examples of control perspective include reactive and proactive management within IT operations, or a lifecycle view for an application project team.

Použito v metodice